Press "Enter" to skip to content

Ücretler / Yeni Düzenleme (12.2019)

Yeni kanun değişikliği ile 500.000 TL üstü ücret elde edenler beyanname vermekle birlikte birden fazla işverenden ücret alındığında, önceki ikinci gelir dilimindeki tutar sınırı yanında tüm ücretler için dördüncü gelir dilimindeki tutar sınırı getirilmiştir.

Kullanılan “ve” bağlacı dolayısı ile beyan etmeme için her iki sınırın da aşılmaması gerekmektedir(7193 Sayılı Kanun Madde 15).

Arif Ayluçtarhan
Arif Ayluçtarhan

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir