Press "Enter" to skip to content

Sermaye Taahhüt Borcu Değerlendirmesinin Temeli

What is Capital Income? (with pictures)

Sermaye /Servet ile gelirin ya da harcamanın faklı mefhumlar olduklarının anlaşması gerekmektedir. Gelir vergilendirmesinde  özsermayenin üzerindeki müspet fark hedeflenir. Sermaye kısmı bu odak noktasının dışındadır.

Bu teorik temelde sermaye borcunun tehirinin finansman hizmeti olarak transfer fiyatlandırmasına konu olmaması lazımdır (KVK 11 ve 13. maddeler).

Sermaye ilişkilerini somutlaştıran, tasfiye halinde emisyon primi istisnası (KVK 5/1-ç) ve menkul kıymetlerin itibari değerinin altında ihracından doğan zararların KKEG olarak kabulü(KVK 11/1-e) ve yine tasfiye halinde zarar halinde düzeltme ve tasfiye karındaki servet değerinin üzerindeki olumlu farkın vergilendirilmesi (KVK 17) hususları bu temele işaret eder.

Bu husus başka bir cenahta hisse senedinin teslimin KDV istisnası olarak düzenlenmesine de sirayet eder (KDV 17/4-g).

Arif Ayluçtarhan
Arif Ayluçtarhan

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir