Press "Enter" to skip to content

Pişmanlıkla Beyan- İhtirazi Kayıt ve Vergi Davası

 

Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararında, Milli reasürans Türk A.Ş.’nin daha önce yardımlaşma sandığına yaptığı ödemeleri için (tarhiyat yapılmayan dönemler için) pişmanlıkla beyan vererek ihtirazi kayıt eşliğinde açtığı davanın reddi üzerine Any mahkemesine yaptığı başvuruyu, önceki Arbay Petrol kararına da referans vererek reddetmiştir.

Bu karar üzerine; özellikle inceleme sonrası incelemenin teşmil edilmediği diğer yıllar için, pişmanlıkla beyan- İhtirazi kayıt ve dava açmak yerine- yalnız düzeltme beyanı vererek ihtirazi kayıt eşliğinde dava açılması büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Karar Metni : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200811-3.pdf