Press "Enter" to skip to content

İTHALATTA KDV Matrahı ve EMTİA MALİYETİ

İthalat rejimi kapsamında malın ithali işleminde KDV matrahı ve mal maliyeti aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

Pratik olarak gümrük beyannamesinden KDV matrahını alıp yurtiçinde oluşabilecek nakliye, gümrük müşaviri ve diğer giderler ile stoklara kadarki süreçte oluşan kur farklarının malın maliyetine eklenmesi gerekmektedir (213 sayılı VUK Madde 274, 275 ve 262 VUK 234 nolu Genel Tebliğ). • (=) FOB Bedel
 • (+) Yurtdışı nakliye
 • (+) Sigorta
 • (+) Yurtdışı yükleme ve elleçleme giderleri
 • (=) CIF Bedel (Gümrük Kıymeti = K.D.V.K. 21/a maddesi)
 • (+) Vergi, resim, harç, fon
 • (+) Yurtiçi giderler (Tescil öncesi ardiye, tahmil, tahliye, giderleri vs.)
 • (=) KDV Matrahı
 • (+) Yurtiçi nakliye
 • (+) Gümrük müşaviri ödemesi,
 • (+) Beyannamenin tescil tarihinden sonra yapılan yurtiçi giderler
 • (+) Mal işletme stokuna girene kadar oluşan kur farkları
 • (=) Malın Maliyet Bedeli
Arif Ayluçtarhan
Arif Ayluçtarhan

View all posts

2 Comments

 1. Anonim Anonim

  Hocam ama Gümrük Müşavirliği hizmet faturasını KDV li fatura kesiyor, Y.İçi matrahtan çıkartılması lazım değil mi

  • Arif Ayluçtarhan Arif Ayluçtarhan

   Burada bahse konu durum, malın maliyet bedelinin oluşması ile ilgilidir. KDV ayrıca indirim konusu edilirken verilen hizmet bedeli de malın iktisabına dair gider olarak malın maliyetine eklenecektir (VUK 262-274-275).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir