Press "Enter" to skip to content

İhtirazlı Kayıtla ve Pişmanlık Bayan! (01.2020)

VUK 371. maddesi gereği pişmanlıkla verilen beyannamelerin ihtirazi kayıtla verilemeyeceğine dair vergi idaresinin daraltıcı yolda yorumu mevcuttur.

Bu görüşü teyit eder Danıştay kararları olmakla beraber, karşı yönde de Danıştay kararları mevcuttur. Konu bir hakkın kullanımı olması zaviyesinde genişletici olarak ele alınmalı, mükellefin pişmanlıkla beyanının akabinde dava açmasına da cevaz verilmelidir.

Konunun vergi ceza hukuku açısından teknik yorumu noktasında dahi temel güdünün yalnızca nedamet olmadığı, vergi kaybına mahal vermeksizin pişmanlık zammı ödemekle birlikte idarenin görüşüne katılınmadığı bir durumda cezadan bağışık tutulma tedbirine başvurulabileceği de değerlendirilmelidir.

Arif Ayluçtarhan
Arif Ayluçtarhan

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir