Press "Enter" to skip to content

İhtirazi Kayıtla Vergi Davasını Nasıl Açmalı ?

Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararında, Milli reasürans Türk A.Ş.’nin daha önce yardımlaşma sandığına yaptığı ödemeleri için (tarhiyat yapılmayan dönemler için) pişmanlıkla beyan vererek ihtirazi kayıt eşliğinde açtığı davanın reddi üzerine Any mahkemesine yaptığı başvuruyu, önceki Arbay Petrol kararına da referans vererek reddetmiştir.

Bu karar üzerine; özellikle inceleme sonrası incelemenin teşmil edilmediği diğer yıllar için, pişmanlıkla beyan- İhtirazi kayıt ve dava açmak yerine- yalnız düzeltme beyanı vererek ihtirazi kayıt eşliğinde dava açılması büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Karar Metni : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200811-3.pdf

Arif Ayluçtarhan
Arif Ayluçtarhan

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir