Press "Enter" to skip to content

Site Müellifi Hakkında

Arif AYLUÇTARHAN, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2008-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Yüksek Lisans programını “12 numaralı gelir vergileri standardı kapsamında gelir vergilerinin finansal raporlaması ve uygulamalı örnekler” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Ayrıca 2013-2014 yılları arasında Birleşik Krallık’ta Southampton Üniversitesi’nde Management School’da MBA programını “An Investigation into the effectiveness of cost management system in large manufacturing companies of Turkey with a special emphasis on the use of activity based costing” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Son olarak Aralık 2018’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Doktora programını “Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlari Ve Vergi Düzenlemeleri Kapsaminda Türev Ürün Sözleşmelerini Değerleme Ve Raporlama Yaklaşimi: Reel Sektör Ve Mevduat Bankalari Raporlamasina Yönelik Bir Araştırma” başlıklı tezini başarılı bir şekilde savunarak tamamlamıştır. 

 

Arif AYLUÇTARHAN 2003 ila 2019 yılları arasında Vergi İdaresine bağlı olarak önce Vergi Denetmeni sonra Vergi Müfettişi Unvanları ile (15 yılı aşkın bir süre) çalışmıştır. 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dalında Dr. Öğretim Üyesi unvanı ile çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda İşletme Fakültesi, fakülte kurul üyesidir. Arif AYLUÇTARHAN’ın aşağıda yer alan üç kitabının yanı sıra çok sayıda makale ve diğer çalışmaları mevcuttur.

 

Kitaplar :

  1. Arif Ayluçtarhan, 2018, UFRS ve VERGİ DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA TÜREV SÖZLEŞMELERİ DEĞERLEME ve RAPORLAMA YAKLAŞIMI, Legal Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2018.
  2. Arif Ayluçtarhan, Sezai Kaya, 2018, Vergi ve Gümrük Mevzuatı Dahil Dış Ticaret Muhasebesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul, 2018.
  3. Sezai Kaya, Arif Ayluçtarhan, 2011, 250 Soruda İthalatta KDV, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2011.

info@arifayluctarhan.com