Press "Enter" to skip to content

DİJİTAL UYGULAMALARDA KDV İSTİSNASI KARARI

İstanbul 1. Vergi Mahkemesi Kararı ( E. 2020/3200 K. 2021/2466)  

(İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI)

Katma Değer Vergisi açısından açılan davada mahkeme, dijital olarak oluşturulan uygulamalar üzerinden verilen reklam hizmetlerini 3065 sayılı KDV’nin 4. ve 11/1 maddeleri gereği hizmet ihracatı olarak değerlendirmiştir.

Bahse konu kararda, mahkeme … davacının bir geliştirici olarak Google AdMob platformuna gönderdiği uygulama yazılımları üzerinden reklam yayınlamak suretiyle elde ettiği gelirlerden oluştuğu …Google Ireland firmasının ve serverlarının Türkiye’de bulunmaması ve hizmetin Türkiye’de teslim edildiğinin veya Türkiye’de hizmetten Türkiye’de faydalanıldığının inceleme elemanı tarafından açık ve net olarak ortaya konulamadığından…” yapılan işlemlerin vergiden müstesna kabul edilmesi sonucu, idare tarafından yapılan cezalı tarhiyatın iptaline karar verilmiştir.

Arif Ayluçtarhan
Arif Ayluçtarhan

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir