Press "Enter" to skip to content

Beyanname Verilmesi Mirasın Kabulü Anlamına Gelmemektedir

Danıştay 3. Daire, 20.01.2021 tarihli ve 2018/3234 E., 2021/93 K. sayılı kararı

Danıştay 3. Dairesinin vermiş olduğu kararda davacının da aralarında bulunduğu mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmiş olmasına rağmen bu hususun bir zorunluluğun yerine getirilmiş olması anlamına geldiği ve bu durumun mirasın kabulü anlamına gelmediği oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Arif Ayluçtarhan
Arif Ayluçtarhan

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir