Press "Enter" to skip to content

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ …

Birinci husus: Amerika Birleşik Devletleri, dijital hizmetler için vergi uygulamasına giden ülkeler aleyhine 2 haziran itibari ile tek taraflı soruşturma başlatmıştır. Bu tür bir soruşturmanın bir benzeri Fransa aleyhine yürütülmüş, ithalat kısıtlamaları tehdidi ile verginin uygulanması askıya alınmıştır.

Diğer bir husus: 7194 sayılı yasa ile getirilen dijital hizmet vergisi öz olarak kazanç değil hasılat üzerinden alınan bir hizmet vergisidir. Bu yönü ile dijital hizmet vergisi, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının da kapsamı dışında kalmak üzere dizayn edilmiştir. Bu minvalde Dijital Hizmet Vergisini Türk Vergi Sistemi içinde gelir üzerinden değil harcama üzerinden alınan vergiler içinde değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Arif Ayluçtarhan
Arif Ayluçtarhan

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir