Press "Enter" to skip to content

Dr.Öğr.Üyesi Arif AYLUÇTARHAN

Türkiye’de Yerleşik Olmayanlar Tarafından Türkiye’de Yapılan Mal Teslimlerinin Vergilendirilmesi

  ÖZ  Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan kurumlar (Türkiye’de mukim olmayanlar) tarafından Türkiye’de yapılan mal teslimlerinin Kurumlar Vergisi ve KDV açısından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Kurumlar Vergisi gereği, kazancın elde edilmesi…

İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü) Sayı: 50426076-120[37-2019/20-727]-E.129069 Tarih: 13.11.2019 Konu: İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızın incelenmesinden; internet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber)…

Linkedin’den internet ortamında alınan hizmetler için tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-125[15-2019/206]-E.567768 Tarih: 04.08.2020 Konu: İrlanda mukimi firmadan internet ortamında alınan hizmetlerin 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği…

Linkedin’de İşletmeniz İçin Vereceğiniz Reklam ve İş İlanlarında Stopaj

Teknolojideki gelişimin ticari hayata ile iç içe geçişi her geçen gün daha da belirgin hale gelmektedir. İş hayatına dokunan yenilikçi sanal ortam siteleri çeşitlenmekte ve işletmeler ihtiyaçları doğrultusunda bu kaynaklardan yararlanabildikleri kadar hedeflerine yaklaşmaktadır. Son…